Case Progress

[To translate]

Overview

Deze sectie biedt een overzicht van de zaken rondom mijn bevindingen over de afgelopen jaren. Het gaat hier om de tuchtzaak welke ik ben begonnen tegen Zorg van de Zaak en een tweede-opinie aanvraag bij het UWV.

De melding met updates die ik heb gedaan bij onze Politie wordt niet in dit overzicht bijgehouden; na een overleg met een politiemedewerker is mij verteld dat ik geen verdere terugkoppeling zal ontvangen tijdens het behandelen van de melding en de daaruit volgende onderzoeken tenzij ze meer informatie nodig hebben. Zij zijn echter wel op de hoogte van deze website en zij kunnen ten alle tijde de updates op mijn bevindingen teruglezen.

De zaken: