Second Opinion UWV

[To translate]

Verslag

Naast het starten van een tuchtzaak in het streven naar rechtvaardigheid heb ik ook een tweede-opinie gesprek aangevraagt bij het UWV, een zogeheten deskundigenoordeel. Dit was gedaan om ook via deze weg, het kwaadaardig handelen van Zorg van de Zaak ongedaan te maken.

Begin September

Begin September had ik via de website van het UWV een deskundigenoordeel aangevraagd. Het was een vrij uitgebreid proces, waarbij om veel gegevens werden gevraagd. Ook hier had ik wederom deze website als referentiemateriaal opgegeven. Vanaf nu zou het afwachten worden..

19-09-2018

Zo rond deze tijd kreeg ik bericht van het UWV. De aanvraag om een deskundigenoordeel omtrent mijn arbeidsgeschiktheid was geaccepteerd. Er was een afspraak gemaakt met een UWV medewerker in Rotterdam.

27-09-2018

Op deze dag was de afspraak. Door verkeersproblemen rond de Erasmus brug in Rotterdam liep ik een behoorlijke vertraging op, tot wel 20 minuten na de afspraak. Gelukkig kon de medewerker nog wel het consult houden en kon het gesprek nog in het geheel plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bleek dat mogelijk een arbeidsdeskundige niet meer naar de zaak hoefde te kijken aangezien ik inmiddels weer aan het werk was bij een nieuwe werkgever. Maar dit was onder voorbehoud; mogelijk zou er alsnog een arbeidsdeskundige naar de zaak kijken. Ook in dit gesprek heb ik de website als referentiemateriaal overlegd en met klem verzocht goed in te werken in de materie; hierbij is ook te kennen gegeven dat ik een klachtprocedure had gestart bij het Medisch Tucht College. Na een prettig gesprek met de medewerker kon ik het UWV weer verlaten. Ik zou binnen een tijdsbestek van ongeveer vier weken bericht krijgen. Op het moment van schrijven is dit nog niet ontvangen.

03/14/2020 

A few weeks ago I finally received a letter from the UWV. It comes down that they refrain from a second opinion because they supposedly can’t form an opinion on the information supplied. The information supplied was this website with all its transcripts, reports and articles. So, it looks like we don’t have a second opinion. One boon is that it didn’t cost me any money in the end. However, all together it looks like something they wouldn’t want to get involved into. So what would it mean, if an institute that would offer these 2nd opinion work related psychology investigations cops out on the materials provided..? I think I know..

As far as this 2nd opinion case goes, it is… case closed.